Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego oraz Hurtowni Maxwork :


I Postanowienia ogólne:


 1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży asortymentu dostępnego dla klienta poprzez witrynę www.maxwork.pl.

 2. Sklep Internetowy Maxwork (zwany dalej Sklep) jest własnością spółki Reditus s.c. Sebastian Stoszek, Tomasz Bursztyn z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Osadnicza 35, REGON 080321041 NIP 9291810813 ( ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Prezydenta Miasta Zielona Góra, numery wpisów : 38149 oraz 44291 ) Sklep jest dostępny za pośrednictwem sieci INTERNET pod adresem: http://www.maxwork.pl
  numery telefonów: kom. 794-644-134, adres e-mail: sklep@maxwork.pl

 3. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne.

 4. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto ( z podatkiem VAT ) wyrażonymi w złotych polskich.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

 6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


  II Zamówienie:


  1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe przejście przez procedurę zamówienia towaru zakończoną wysłaniem wypełnionego formularza zamówienia drogą elektroniczną.

  2. Każde zamówienie przesłane do Sklepu Internetowego Maxwork jest potwierdzane drogą e-mailową przez pracownika Sklepu. Na wyraźne życzenie klienta zamówienie może być potwierdzone drogą telefoniczną.

  3. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w tym podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia.

  4. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.

  5. Zamówienia można składać każdego dnia bez względu na porę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:30, w soboty, niedzielę i święta będą rozpatrywane w godzinach rannych następnego dnia roboczego.


  III Realizacja zamówienia:


  1. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia. Sklep Internetowy Maxwork udostępnia następujące metody płatności : płatność gotówkowa w momencie odbioru towaru, tradycyjny przelew bankowy, przelewy bankowe realizowane za pośrednictwem PayU, płatności kartami płatniczymi za pomocą PayU, płatności kartami płatniczymi w siedzibie firmy w przypadku wyboru odbioru osobistego towaru,

  2. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę towaru.

  3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych.( obuwie robocze z reguły do 48h, odzież robocza do 72h )

  4. W przypadku braku dostępności towaru Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

  5. Do każdego zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży ( faktura VAT lub paragon ).

  6. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.

  7. Sklep dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana w witrynie internetowej maxwork.pl była aktualna, a prezentowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży. W przypadku dokonania zamiany ceny towaru przez jego producenta przed zrealizowaniem złożonego zamówienia lub też czasowej niedostępności zamówionego towaru, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który ma prawo w takiej sytuacji do odstąpienia od zamówienia.

  8. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia.


  IV Zwrot towaru


  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn. ( w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru do siedziby Sklepu należy wysłać/dostarczyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy ).
  2. Zwracany towar należy odesłać na koszt własny. ( Konsument może wysłać/dostarczyć zwracany towar jednocześnie z wysłaniem/dostarczeniem oświadczenia o którym mowa w pkt. 1 ) .
  3. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
  4. Zwrotowi nie podlegają towary uszkodzone, używane, jak również oznakowane lub szyte na indywidualne zamówienie Klienta
  5. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.


  V Reklamacje


  1. Jeśli zakupiony towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłania, prosimy dostarczyć go do Sklepu wraz z otrzymaną fakturą/paragonem oraz opisem przyczyn reklamacji.

  2. Reklamowany towar prosimy wysyłać na adres: REDITUS s.c. Sebastian Stoszek, Tomasz Bursztyn ul. Osadnicza 35 65-785 Zielona Góra

  3. Sklep rozpatrzy rekamację w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty otrzymiania reklamowanego towaru.

   

  VI Gwarancja


  1. Odzież robocza, obuwie robocze, rękawice robocze oraz pozostały asortyment dostępny w sklepie objęty jest gwarancją producenta.

  2. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia itp.), a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem.

  3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.


   VII Ochrona danych osobowych:


   1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę REDITUS SC Sebastian Stoszek Tomasz Bursztyn danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. Ustaw Nr 133 poz 883 ), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych , ich poprawiania oraz usunięcia. Informacje o Kliencie są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji transakcji kupna i sprzedaży.

   2. Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, poprzez przesłanie prośby e-mailem, chyba że dane takie są niezbędne do realizacji przez Reditus s.c. Sebastian Stoszek, Tomasz Bursztyn usługi - w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy.


    VI Postanowienia końcowe


    1. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

    Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę