Wczytuję dane...
Odstąpienie od umowy

 

 

Imię i nazwisko Klienta ………………………….……………………

Adres korespondencyjny ………………………………………..……

Adres mailowy …………………………………………………………

Telefon …………………………………………………………………………

Numer zamówienia zwracanego……………………………………….

 


Oświadczenie dotyczące zwrotu towaru


 

Niniejszym, oświadczam, iż zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstępuję we wskazanym poniżej zakresie od umowy, którą zawarłem/am w dniu ……………………….r. ( data odebrania towaru ) i dokonuję zwrotu towarów.

Numer zamówienia zwracanego ………………………………………

 

Nazwa produktu zwracanego

Wartość produktu

Ilość zwracanych produktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer konta, na który należy dokonać zwrotu pieniędzy oraz dane właściciela konta

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

 


 

 

 

………………………… data i podpis Klienta